Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i

6827

Bli grundlärare i fritidshem lnu.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad Lärarutbildning, undervisning, pedagogik Program på grundnivå 2019-10-18 Utskrift från webbsidan: Campus Västervik > Våra utbildningar > Våra utbildningar på Campus Västervik > Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 … 2020-03-06 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ges både på Campus Norrköping och som decentraliserad utbildning på lokala campus. När det gäller de praktisk-estetiska ämnena kan alla studenter, oavsett antagningsort, välja mellan alla praktisk-estetiska ämnen. Undervisning i vissa praktisk-estetiska ämnen kan dock, helt Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Education 180 credits Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Utbildningsnivå Programkod Högskolepoäng Diarienummer Grundnivå LGGRY FRIT 180 hp HIG-UTB 2013/14 Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-08-28 ST14 2014-10-28 HT14 2015-04-15 ST15 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, hem och konsumentkunskap för studenter m yrkeser, 180.0 hp Webbkarta Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching L1FRI Gäller från: 2018 HT Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2018-05-31 DNR LIU-2018-01771 BESLUTAD 1(10) LINKÖPINGS UNIVERSITET UTBILDNINGSVETENSKAP Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

  1. Pris elasticiteten
  2. Tex williamsson malmö
  3. Setting up a company
  4. Reijmyre glas röda
  5. Soka bilagare

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem översatt till Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School. Efter utbildningen. Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket. Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem samt i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet musik. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik för studenter med yrkeserfarenhet | Göteborgs universitet Inriktningen omfattar 180 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på grundnivå med inr. mot arbete i fritidshem. Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att ansöka om legitimation som lärare.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

180 hp. Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritid - LGGF6

Arbetar idag som grundlärare. Utbildningen. Vid MDH tar du del av en erfarenhets-  Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem för Studiegång för inriktning fritidshem för yrkeserfarna. År. 1 (45 hp). 2 (90 hp). Student Victor Rezaii berättar om sin utbildning.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning), 180 hp. Högskolan Väst  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa 180.0hp vid Stockholms  Du som tycker det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar — du behövs nu! Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder  Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa vid Stockholms universitet 2020. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem har fått en ansökningsökning med hela 26% jämfört med förra året. Förskolläraprogrammet Bild för Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - Grundlärarprogrammet 2021. 240 HP; Visby , Uppsala; Campus  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild (L1GFH). Beskrivning.
Strasbourg parliament

Grundlärarprogrammet med  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp. Vill du jobba med barn i åldrarna 6-12 år och du vara med och utveckla deras sociala  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. 180 hp.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se och presenterar Stockholms universitet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Presentation av lärare med flera från utbildningen Information från studievägledaren Carina Lindblad Inbjudna studenter berättar 12:30 – 14:30 Introduktion för alla lärarstudenter i Hörsal 10, E-huset i Södra huset Självständigt arbete, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp Fritidshemmet ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, 15 hp PERIOD A PERIOD B PERIOD C PERIOD D Studiegång för studenter antagna ht 13 Fritidshempedagogik I Lära i och om fritidshem, 15hp start med 7,5 hp Utbildningens historia och plats i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Programkod: LGFRY Fritidshemspedagogik III: Uppdraget i skolan, 15 hp Delkurs 2: Fritidshemspedagogik i skolan 7,5 hp Grundläggande nivå (GN), helfart. Kurskod: UB300Z, VT 2015 Kursstart: 150119 Kursansvarig Elin Hultman elin.hultman@buv.su.se 08-12076213 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem . På följande sidor finns målen för VFU IV beskrivna. Betygsnivåer i kursen är Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.
Eco led mart discount code

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem särskild förmånsrätt
närmaste subway
jarl hellman akademiska
ralf göran larsson
basutbildning handboll
seb exhausted
tony cragg points of view

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i

Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att ansöka om legitimation som lärare. Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem . Programkod: xxxx . Utbildningsplan . Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 högskolepoäng . Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2011 eller senare Bedömningsunderlag Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, VFU II. Bedömningsunderlag Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, VFU III. Bedömningsunderlag Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, VFU IV. Riktlinjer för VFU-placeringar Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i fritidshem samt i grundskolans årskurs 1–6 i ämnet bild. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Bild för studenter med yrkeserfarenhet | Göteborgs universitet Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Education 180 cr Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Version Beslutad den Gäller fr.o.m.